หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


การขอใบรับรอง(Certificate Report) ในส่วนของอัญมณี

เงื่อนไขการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL(Burapha Gemological Laboratory) จากทางร้านค่ะ

1. ใบรับรองสามารถออกได้เฉพาะวันทำการของ BGL ซึ่งจะเปิดทำการในวัน ศุกร์ - เสาร์ เท่านั้น ค่ะ

2. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ค่ะ

3. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 5,000-10,000 บาท ทางร้านจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL แบบที่ 1 ให้ฟรี ค่ะ แต่ทั้งนี้ทางลูกค้าจะต้องแจ้งความต้องการในส่วนของการขอใบรับรอง ล่วงหน้ากับทางร้านก่อนค่ะ เนื่องจากสินค้าบางรายการไม่ได้มีการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL ไว้ค่ะ

     *ถ้าหากลูกค้าต้องการใบรับรองคูณภาพแบบที่ 2 และ 3 ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ของการชำระเงินในการ ขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL เองค่ะ

      *ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดจากค่าบริการจาก BGL เพียงเท่านั้น ทางร้านไม่มีส่วนได้ในการขอออกใบรับรอง*

     *ค่าบริการของ BGL อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการิแจ้งให้ทราบล้วงหน้า*

4. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 10,000-30,000 บาท

างร้านจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL แบบที่ 2 ให้ฟรี ค่ะ แต่ทั้งนี้ทางลูกค้าจะต้องแจ้งความต้องการในส่วนของการขอใบรับรอง ล่วงหน้ากับทางร้านก่อนค่ะ เนื่องจากสินค้าบางรายการไม่ได้มีการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL ไว้ค่ะ

     *ถ้าหากลูกค้าต้องการใบรับรองคูณภาพแบบที่ 3 ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ของการชำระเงินในการ ขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL เองค่ะ

      *ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดจากค่าบริการจาก BGL เพียงเท่านั้น ทางร้านไม่มีส่วนได้ในการขอออกใบรับรอง*

     *ค่าบริการของ BGL อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการิแจ้งให้ทราบล้วงหน้า*

5. สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ทางร้านจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL แบบที่ 3 ให้ฟรี ค่ะ

     *ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดจากค่าบริการจาก BGL เพียงเท่านั้น ทางร้านไม่มีส่วนได้ในการขอออกใบรับรอง*

     *ค่าบริการของ BGL อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการิแจ้งให้ทราบล้วงหน้า*


ราคาค่าบริการ
ราคาค่าบริการสำหรับพลอยทุกชนิด คิดราคาเดียวกันคือ


 แบบที่ 1รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรับรองคุณภาพอัญมณี (Verbal Test) ราคา 200 บาท


 แบบที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรับรองคุณภาพอัญมณี (Verbal Test) พร้อมรูปถ่าย ราคา 300 บาท


 แบบที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรับรองคุณภาพ (Gem Identification Report) ราคา 1,000 บาท


 *ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดจากค่าบริการจาก BGL เพียงเท่านั้น ทางร้านไม่มีส่วนได้ในการขอออกใบรับรอง*

     *ค่าบริการของ BGL อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการิแจ้งให้ทราบล้วงหน้า*

    ยังไม่มีสินค้าอยู่ในหมวดนี้.