หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


เรียงโดย:

Natural Garnet

โกเมน (Garnet) จัดเป็นตระกูลของพลอยชนิดหนึ่ง พลอยตระกูลโกเมน (Garnet Group)เกิดได้ทุกสียกเว้นสีน้ำเงิน

โกเมน (Garnet) มีมากมายหลายชนิดและชื่อทางการค้าข้างล่างคือตัวอย่างบางส่วนของพลอยตระกูลโกเมนที่นิยมในตลาดอัญมณีในปัจจุบัน

อัลมันดีน (Almandine) พลอยโปร่งใส สีแดงอมน้ำตาล หรือแดงอมม่วง โทนสีจะมืด

ไพโรป (Pyrope) พลอยโปร่งใส สีแดงอมน้ำตาล หรือแดงอมม่วง โทนสีจะมืด

โรโดไลท์ (Rhodolite) สีม่วง หรือม่วงอมแดง สีติดม่วงเสมอ

โมแซมบิค (Mozambique) สีแดงเข้ม หรือแดงอมส้ม โทนสีจะเปิด สีแดงสดมากกว่า โกเมนชนิดอื่น

สเปสซาไทท์ หรือแมนดาริน Spessartite (Mandarin) พลอยโปร่งใส สีส้มอมเหลือง ส้มอมแดง ถึงแดงอมส้ม โทนสีติดส้มเสมอ

ดีแมนทอยด์ (Demantoid) พลอยโปร่งใส สีเขียวอมเหลืองถึงเขียว มีการกระจายแสงสูง

ซาโวไรท์ (Tsavorite) พลอยโปร่งใสสีเขียวอ่อนถึงปานกลางหรือเข้ม หรือเขียวอมเหลือง

เฮสโซไนท์  (Hessonite) พลอยโปร่งใส สีส้มปานกลางถึงเข้ม น้ำตาลส้ม ถึงเหลืองอมน้ำตาล

ยูวาโรไวท์(Uvarovite) สีเขียวเข้ม