หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


>>คุณสมบัติและชนิดของเพชร

เพชรคุณภาพดีที่สมารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้มีอยู่เพียง 20% ของเพชรที่ขุดได้ทั้งหมด โดยเฉลี่ยแล้วเพชรที่มีคุณภาพขนาด 1 กะรัต ต้องขุดทำลายหินดินประมาณ 50-250 ตัน กันเลยทีเดียว และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เพชรมีราคาสูงเนื่องจากความหายากนั่นเอง และเราสามารถแบ่งออกตามคุณสมบัติทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อสีของเพชร ได้ 4 ชนิด คือ

ชนิด 1a คือ เพชรที่มีธาตุไนโตรเจนปนเปื้อนเล็กน้อย จึงทำให้เพชรมีสีขาวติดเหลืองเล็กน้อย มีประมาณ 98% ของเพชรที่ขุดพบ

ชนิด 1b คือ เพชรที่มีธาตุไนโตรเจนแทรกอยู่จนทำให้เพชรมีสีเหลืองสด มีประมาณ 1% ของเพชรที่ขุดพบ

ชนิด 2a คือ เพชรที่ขาวบริสุทธิ์ไม่มีธาตุที่ให้สีอื่นเจือปน ถือว่าเป็นเพชรที่มีคุณภาพสีที่ดีที่สุด คือ ไม่มีสีเลย หรือ อยู่ในสภาพไร้สี (Colorless) เป็นชนิดที่หาได้ยาก

ชนิด 2b คือ เพชรที่มีธาตุโบรอนเจือปน ทำให้เพชรมีสีฟ้า และหาได้ยากมากค่ะ มีราคาที่สูงมาก

ส่วนสีอืนเช่น ชมพู และแดง เกิดจากโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ สีส้มเกิดจากความไม่บริสุทธิ์ (Impurities) และโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ สีเขียวเกิดจากการฉายรังสี (Radiation) ของยูเรเนียม (Uranium) และทอร์เรียม (Thorium)


เพชรถือเป็นอัญมณีที่มีค่า และรู้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมานานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ประเทศแรกที่ได้มีการขุดพบผลึกเพชรเลยนั่นคือ ประเทศอินเดีย เพชรเริ่มเป็นที่รู้ัจักจากการเป็นเครื่องประัดับที่มีมูลค่าสูงของเจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งชมพูทวีป ตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนคริสตกาลนับพันปีเรื่อยมาจนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 18 เพชรก็เริ่มหมดไป จนกระทั่งในปีคริสตศักราชที่ 1725 เพชรได้ปรากฎสู่สายตามนุษย์อีกครั้งในป่าดงดิบของประเทศบราซิล และเริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในหมู่คนทั่้วไป

จนกระทั่งในปีคริสตศักราชที่ 1866 แหล่งเพชรแหล่งใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการขุดพบเพชร น้ำหนักมากถึง 21 กะรัต ในประเทศแอฟริกาใต้

ถึงแม้ปัจจุบันแหล่งเพชรดิบจะหมดไปจากประเทศอินเดียแล้วก็ตาม แต่ิอินเดียก็ยังเป็นแหล่งเจียระไนเพชรขนาดเล็ก(ต่ำกว่า 3 mm.) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเพชร ด้วยเหตุที่ิอินเดียเป็นประเทศที่มีค่าแรงที่ถูกและมีทักษะในการเจียนะไนสืบทอดกันมานับพันปี ส่วนผลึกเพชรที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีจะถูกส่งไปเจียระไนที่สหรัฐอเมริกา,เบลเยี่ยมและอิสราเอล ที่เป็นแหล่งชุมนุมของช่างฝีมือเจียระไนเพชร


คุณสมบัติด้านกายภาพของเพชร (Physical Property) คือมีความแข็ง (Hardness) กว่าแร่ธาตุทุกชนิด ซึ่งหมายถึง มีความทนต่อการขีดข่วน (Resisting to Scratchion) ไม่มีอัญมณีชนิดใดสามารถทำให้เพชรเป็นรอยขีดข่วนได้ นอกจากตัวมันเอง ดังนั้่นการรักษาเพชร เพื่อไม่ให้เพชรเป็นร่อย จึงไม่ควรนำเพชรมารวมอยู่ในห่อเดียวกัน

    ยังไม่มีสินค้าอยู่ในหมวดนี้.