หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า พลอย

          เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าเราจำหน่ายสินค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ทางร้านเรามั่นใจในสินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายอยู่ภายในร้านของเราเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพตรงตามรายละเอียดที่เราได้บอกไว้ทุกประการ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้า ว่าจะได้รับสินค้าในราคายุติธรรม 

          ทางร้านเราจึงมีนโยบายในการรับคืน/เปลี่ยนสินค้าประเภท พลอย (Loose Gemstone) , เพชร (Loose Diamond) คืน โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตก, บิ่น, หัก เป็นรอยหรือถูกสลับสับเปลี่ยน โดยทางร้านมีผู้เชี่ยวชาญที่ซื่อสัตย์สามารถตรวจสอบสินค้าได้

เงื่อนไขการรับคืน/เปลี่ยนสินค้าประเภท พลอย (Loose Gemstone) , เพชร (Loose Diamond)

ขั้นตอนง่าย ๆในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ประเภท พลอย (Loose Gemstone) , เพชร (Loose Diamond)

1. แจ้งความประสงค์ว่าจะคืน/เปลี่ยนสินค้าประเภท พลอย (Loose Gemstone) , เพชร (Loose Diamond) คุณสามารถคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (รวมระยะเวลาที่ส่งไป กลับ ด้วย ) ขอสงวนสิทธิ์ ถ้าระยะเวลาเกินกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถใช้นโยบายการคืนสินค้าได้ โดยลูกค้าสามารถแจ้งทาง E-mail : amourjeweller@gmail.com

2. เมื่อทางเราได้รับความประสงค์ของลูกค้าแล้ว ทางร้านจะส่ง E-mail กลับไปแจ้งที่อยู่สำหรับส่งสินค้า กลับมายังร้านเรา โดยที่ลูกค้าช่วยปฏิบัติการส่งมอบสินค้าคืนตามนี้ค่ะ

                2.1 ถ้าเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศ เช่น GIA หรือ HRD หากท่านต้องการคืนเป็นเงินสด หัก 20% ตลอดชีพ ท่านนำใบรับรองตัวจริงมาด้วยเท่านั้น และปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

                2.2 ถ้าเป็นพลอยที่มีใบรับรองการตรวจสอบจากสถาบันที่ทางร้านส่งให้ รบกวนลูกค้าช่วยส่งกลับคืนมาด้วยค่ะ

                2.3 ส่งสินค้ากลับคืนมาโดยจะต้องส่งประเภท EMS. เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย และลูกค้าต้องมีเลขหมายที่ส่ง และส่งอีเมล์ยืนยันการส่งกลับมายังเราทันทีหลังการส่งสินค้าคืน ถ้าเป็นการซื้อระหว่างประเทศ จะต้องเป็นการส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น หรือใช้บริการเอกชน (Fedex / UPS)

                2.4 เพื่อความปลอดภัยในสินค้า และป้องกันการเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าของท่าน กรุณาใช้วัสดุตามเดิมที่เราห่อไปหรือซื้อเพิ่มจากไปรษณีย์ โดยขอให้ท่านช่วยแพ็คให้แน่นหนา และมั่นใจว่าพลอย (Loose Gemstone) , เพชร (Loose Diamond)  จะไม่ได้รับการกระทบกระแทกใดๆ เพื่อท่านจะได้ใช้นโยบายการคืนสินค้าได้

                2.5 ทางเรา  amourjeweller จะไม่รับผิดชอบการเสียหายจากการขนส่งใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นท่านควรทำประกันการส่งสินค้ากับหน่วยงานที่ขนส่ง และจะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งใด ๆ ที่เกิดจากการส่งไป กลับ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด

การเปลี่ยนสินค้าจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับสินค้ากลับทั้งหมด รวมถึง ใบรับรองสินค้า บรรจุภัณฑ์ ใบรับประกัน และของแถม และทางร้านให้ส่งกลับเฉพาะแบบ EMS เท่านั้น และทางร้านไม่รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่งกลับ เช่น สูญหาย สับเปลี่ยน ชำรุด

เงื่อนไ ขการคืนเงิน

1. ถ้าเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศ เช่น GIA หรือ HRD หากท่านต้องการคืนเป็นเงินสด หัก 20% ตลอดชีพ ท่านนำใบรับรองตัวจริงมาด้วยเท่านั้น และปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

2. ถ้าเป็นพลอย ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท (ราคานี้คิดต่อชิ้น) เราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าเมื่อเราได้รับพลอยคืนมาโดยที่ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า และเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้าอยู่ในสภาพเดิม เมื่อเทียบกับครั้งแรกที่เราส่งสินค้าไปให้ โดยไม่มีรอยแตกร้าว , รอยบิ่น ,ความผิดแปลกไปจากเดิม เราจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า เต็มจำนวน

3. ถ้าเป็นพลอยที่มีมูลค่า มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท(ราคานี้คิดต่อชิ้น) ) เราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าเมื่อเราได้รับพลอยคืนมาโดยที่ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า และเมื่อเราได้ทำการส่งพลอยไปตรวจสอบกับทางสถาบันการตรวจสอบอัญมณี และเมื่อผลออกมาเป็นสินค้าตัวเดิม ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เหมือนเดิมกับสินค้าตัวที่เราส่งให้กับลูกค้า ตรวจสอบแล้วไม่พบรอยแตกร้าว , รอยบิ่น นอกเหนือจากที่เราระบุในรายละเอียดแล้ว ทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าในจำนวนที่หักจาก ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ที่ 300-500 บาทค่ะ

4. ถ้าเป็นพลอยที่หายากและมีมูลค่า มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป ( ราคานี้คิดต่อชิ้น) ) เราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าเมื่อเราได้รับพลอยคืนมาโดยที่ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า และเมื่อเราได้ทำการส่งพลอยไปตรวจสอบกับทางสถาบันการตรวจสอบอัญมณี และเมื่อผลออกมาเป็นสินค้าตัวเดิม ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เหมือนเดิมกับสินค้าตัวที่เราส่งให้กับลูกค้า ตรวจสอบแล้วไม่พบรอยแตกร้าว , รอยบิ่น นอกเหนือจากที่เราระบุในรายละเอียดแล้ว ทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าในจำนวนที่หักจาก ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ที่ 1300-1500 บาทค่ะ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าจะต้องเปลี่ยนกับสินค้าที่มีมูลค่า เท่ากับ หรือ มากกว่า มูลค่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยทาง amourjeweller ขอสงวนสิทธิ์การคืนเป็นเงินสด ส่วนต่างไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ