หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

      เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าเราจำหน่ายสินค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ทางร้านเรามั่นใจในสินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายอยู่ภายในร้านของเราเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพตรงตามรายละเอียดที่เราได้บอกไว้ทุกประการ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้า ว่าจะได้รับสินค้าในราคายุติธรรม

       ทางร้านเราจึงมีนโยบายในการรับคืน/เปลี่ยนสินค้าประเภท jewelry  โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตก, บิ่น, หัก เป็นรอยหรือถูกสลับสับเปลี่ยนโดยทางร้านมีผู้เชี่ยวชาญที่ซื่อสัตย์สามารถตรวจสอบสินค้าได้ 

เงื่อนไขการคืน/เปลี่ยน สินค้า ประเภทเครื่องประดับ (Jewelry)

สินค้าที่ไม่รับซื้อคืน

- สินค้าที่มีพลอยเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นทับทิม ไพลิน บุษราคัม ไข่มุก โอปอลและอัญมณีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพชร เราจะไม่รับคืนทุกกรณี เนื่องจากพลอยมีค่าความแข็งน้อยกว่าเพชร สามารถเกิดการสึก กะเทาะ แตก บิ่นได้จากการใช้งาน

เรามีเงื่อนไขในการรับคืนดังนี้

- กรณีเปลี่ยนแบบ  หัก 20% จากราคาเงินสดที่ท่านซื้อไป  โดยสินค้าที่เปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าชิ้นเดิมเสมอ หากท่านเลือกสินค้าที่มูลค่าน้อยกว่าเดิมทางร้านจะไม่คืนเงินให้

- กรณีต้องการเงินคืนเป็นเงินสด  หัก 50% จากราคาที่ท่านซื้อ และโทรแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าพร้อมแจ้งรหัสสินค้า และวันที่ซื้อสินค้าล่วงหน้า 3 วัน

ถ้าเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศ เช่น GIA หรือ HRD หากท่านต้องการคืนเป็นเงินสด หัก 20% ตลอดชีพ ท่านนำใบรับรองตัวจริงมาด้วยเท่านั้น และปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

การรับประกันความพอใจสินค้า และการเปลี่ยนขนาดสินค้า

ร้าน amourjeweller เป็นแหล่งรวมเครื่องประดับคุณภาพสูง และผ่านการออกแบบตามความพอใจของลูกค้า แต่ถ้าคุณไม่พอใจในคุณภาพสินค้า เรายินดีเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

การรับประกันความพอใจกับผู้ใช้เครื่องประดับ หากท่านไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือขนาดที่สวมใส่ไม่พอดี ท่านสามารถเปลี่ยนขนาด หรือทำไซด์ใหม่ฟรีได้หนึ่งครั้ง หรือสามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยมีเงื่อนไขคือ

1. การรับประกันความพอใจนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโดยเจตนาหรือจากการใช้ ไม่ถูกต้องของผู้สวมใส่ หรือจาการขนส่ง สูญหาย สับเปลี่ยน ชำรุด หรือเกิดจากความไม่พอใจ หรือความชอบ แบบส่วนตัว ซึ่งทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้

 2. ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำใหม่ หรือสั่งเพิ่มเติมรายละเอียดจากสินค้าเดิมที่มี เช่น ตัดขนาดแหวนใหม่ ,แกะสลัก

 3. การเปลี่ยนสินค้าจะต้องเปลี่ยนกับสินค้าที่มีมูลค่า เท่ากับ หรือ มากกว่า มูลค่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยทางamourjeweller ขอสงวนสิทธิ์การคืนเป็นเงินสด ส่วนต่างไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

4. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด (ค่าจัดส่งกลับ 80 ฿)

 5. การเปลี่ยนสินค้าจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับสินค้ากลับทั้งหมด รวมถึง ใบรับรองสินค้า บรรจุภัณฑ์ ใบรับประกัน และของแถม และทางร้านให้ส่งกลับเฉพาะแบบ EMS เท่านั้น และทางร้านไม่รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่งกลับ เช่น สูญหาย สับเปลี่ยน ชำรุด โดยก่อนการส่งท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงเหตุผล และรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน มิเช่นนั้นทางร้านถือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถทำการเปลี่ยนได้

                ทางร้านไม่มีนโยบายในการคืนสินค้า เพื่อแลกรับเป็นเงินสดกลับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ และการรับรองสินค้า หมายความถึงการรับรองว่าใช้วัสดุประเภทไหน แต่ไม่รับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของลูกค้าที่เกิดจากการสวมใส่ หรือเก็บรักษา ใดๆทั้งสิ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งในใบรับรองสินค้า

ขั้นตอนง่าย ๆในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า Jewelry

1. แจ้งความประสงค์ว่าจะคืน/เปลี่ยนสินค้าประเภท Jewelry คุณสามารถคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (รวมระยะเวลาที่ส่งไป กลับ ด้วย ) ขอสงวนสิทธิ์ ถ้าระยะเวลาเกินกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถใช้นโยบายการคืนสินค้าได้ โดยลูกค้าสามารถแจ้งทาง E-mail : amourjeweller@gmail.com

2. เมื่อทางเราได้รับความประสงค์ของลูกค้าแล้ว ทางร้านจะส่ง E-mail กลับไปแจ้งที่อยู่สำหรับส่งสินค้า กลับมายังร้านเรา โดยที่ลูกค้าช่วยปฏิบัติการส่งมอบสินค้าคืนตามนี้ค่ะ

                2.1 ถ้าเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศ เช่น GIA หรือ HRD หากท่านต้องการคืนเป็นเงินสด หัก 20% ตลอดชีพ ท่านนำใบรับรองตัวจริงมาด้วยเท่านั้น และปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการรับคืนสินค้า ใบรับประกันมีค่า 3,000 บาท หากไม่คืนเราจะต้องหักออกจากเงินที่ต้องคืน

                2.2 สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมคือสภาพใหม่เหมือนเดิม ไม่มีการใช้งานใดๆ เช่น มีรอยขีดข่วน มีรอยที่ตัวเรือน สีเปลี่ยน พลอยไม่อยู่ในตำแน่งเดิมที่ฝัง และต้องส่งสิ่งอื่น ๆที่ส่งไปให้ ต้องอยู่ในสภาพเดิมคือสภาพใหม่เหมือนเดิมเช่นกันกลับมาทั้งหมด เช่น ใบรับประกัน , กล่อง , ถุง และต้องไม่เกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถึงสามารถคืนได้    

                2.3 ส่งสินค้ากลับคืนมาโดยจะต้องส่งประเภท EMS. เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย และลูกค้าต้องมีเลขหมายที่ส่ง และส่งอีเมล์ยืนยันการส่งกลับมายังเราทันทีหลังการส่งสินค้าคืน ถ้าเป็นการซื้อระหว่างประเทศ จะต้องเป็นการส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น หรือใช้บริการเอกชน (Fedex / UPS)

                2.4 เพื่อความปลอดภัยในสินค้า และป้องกันการเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าของท่าน กรุณาใช้วัสดุตามเดิมที่เราห่อไปหรือซื้อเพิ่มจากไปรษณีย์ โดยขอให้ท่านช่วยแพ็คให้แน่นหนา และมั่นใจว่าพลอย (Loose Gemstone) , เพชร (Loose Diamond)  จะไม่ได้รับการกระทบกระแทกใดๆ เพื่อท่านจะได้ใช้นโยบายการคืนสินค้าได้

                2.5 ทางเรา  amourjeweller จะไม่รับผิดชอบการเสียหายจากการขนส่งใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นท่านควรทำประกันการส่งสินค้ากับหน่วยงานที่ขนส่ง และจะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งใด ๆ ที่เกิดจากการส่งไป กลับ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด

การเปลี่ยนสินค้าจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับสินค้ากลับทั้งหมด รวมถึง ใบรับรองสินค้า บรรจุภัณฑ์ ใบรับประกัน และของแถม และทางร้านให้ส่งกลับเฉพาะแบบ EMS เท่านั้น และทางร้านไม่รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่งกลับ เช่น สูญหาย สับเปลี่ยน ชำรุด

3. เราไม่รับการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ที่เกิดจากความไม่พอใจในแบบสินค้า ความชอบส่วนบุคคล และความเข้าใจผิดของผู้สั่งซื้อเอง

 4. การคืนสินค้าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสินค้าไม่ตรงตามใบรับประกัน และข้อมูลที่กล่าวอ้างไว้ในเว็บไซด์ แต่จะไม่สามารถคืนเป็นเงินสด จะสามารถคืนและเปลี่ยนเป็นแบบอื่นๆ ที่ท่านเลือกในราคาเดียวกัน หรือมากกว่า ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินส่วนต่างที่เหลือของการเปลี่ยนสินค้า

 หมายเหตุ

 สินค้าที่มีการสั่งทำพิเศษ , ตัดไซส์ ขนาดพิเศษ , แกะสลัก, ทำลาย, ทำสี จะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ และค่าขนส่ง , ค่ากล่องพัสดุที่ไปส่ง , ค่าประกันจะไม่รวมในเงินที่คืน

ระยะเวลาที่จะทำการคืนเงิน

 จะใช้เวลาประมาณ 5 วัน (ทำการ) ในการตรวจสอบทาง Lab และตรวจเช็คสภาพทุกอย่างว่าอยู่ในสภาพปกติ ถึงจะทำการส่งคืนเงินได้