หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


วิธีเลือกพลอยจากวันเกิดและสิ่งที่ต้องการเสริมบารมี

วิธีเลือกพลอยจากวันเกิดและสิ่งที่ต้องการเสริมบารมี
(
ขอบคุณเอกสารอ้างอิง - ตำราพรหมชาติ ฉบับดั้งเดิม)

เกิดวันอาทิตย์
เสริมบริวารรัก - พลอยสีส้ม , แดงสด ทับทิม
อายุยืน - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก
มีอำนาจ - ชมพู, ม่วง, แดง ดำ, โกเมน
ร่ำรวย - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก
มีที่ดิน - ดำ, ม่วง, เทา นิล
ขยัน - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
ผู้ใหญ่รัก - เขียวอ่อน, หมอก เมฆ, พลอยสีขุ่น


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

เกิดวันจันทร์
บริวารรัก - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก
อายุยืน - ชมพู, ม่วง, แดง ดำ, โกเมน
มีอำนาจ - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก
ร่ำรวย - ดำ, ม่วง, เทา นิล
มีที่ดิน - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
ขยัน - เขียวอ่อน, หมอกเมฆ, พลอยสีขุ่น
ผู้ใหญ่รัก - น้ำเงิน, ฟ้า ไพลิน


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


เกิดวันอังคาร
บริวารรัก - ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ, โกเมน
อายุยืน - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก
มีอำนาจ - ดำ, ม่วง, เทา นิล
ร่ำรวย - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
มีที่ดิน - เขียวอ่อน, หมอกเมฆ, พลอยสีขุ่น
ขยัน - น้ำเงิน, ฟ้า ไพลิน
ผู้ใหญ่รัก - แดงสด, ส้ม ทับทิม

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

เกิดวันพุธ กลางวัน
บริวารรัก - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก
อายุยืน - ดำ, ม่วง, เทา นิล
มีอำนาจ - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
ร่ำรวย - เขียวอ่อน, หมอก เมฆ, พลอยสีขุ่น
มีที่ดิน - แดงสด, ส้ม ทับทิม
ขยัน - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

เกิดวันพุธ กลางคืน
บริวารรัก - เขียวอ่อน, หมอก เมฆ, พลอยสีขุ่น
อายุยืน - น้ำเงิน, ฟ้า ไพลิน
มีอำนาจ - แดงสด, ส้ม ทับทิม
ร่ำรวย - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก
มีที่ดิน - ชมพู, ม่วง, แดง ดำ, โกเมน
ขยัน - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก
ผู้ใหญ่รัก - ดำ, ม่วง, เทา นิล
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
เกิดวันพฤหัสบดี
บริวารรัก - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
อายุยืน - เขียวอ่อน, หมอก เมฆ, พลอยสีขุ่น
มีอำนาจ - น้ำเงิน, ฟ้า ไพลิน
ร่ำรวย - แดงสด, ส้ม ทับทิม
มีที่ดิน - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก
ขยัน - ชมพู, โกเมน เพทาย
ผู้ใหญ่รัก - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


เกิดวันศุกร์
บริวารรัก - น้ำเงิน, ฟ้า ไพลิน
อายุยืน - แดงสด, ส้ม ทับทิม
มีอำนาจ - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก
ร่ำรวย - ชมพู, ม่วง, แดง ดำ, โกเมน
มีที่ดิน - เขียว, เขียวสด มรกต, หยก
ขยัน - ดำ, ม่วง, เทา นิล
ผู้ใหญ่รัก - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


เกิดวันเสาร์
บริวารรัก - ดำ, ม่วง, เทา นิล
อายุยืน - เหลืองสด, แสด บุษราคัม
มีอำนาจ - เขียวอ่อน, หมอก เมฆ, พลอยสีขุ่น
ร่ำรวย - น้ำเงิน, ฟ้า ไพลิน
มีที่ดิน - แดงสด, ส้ม ทับทิม
ขยัน - ขาว, ขาวนวล เพชร, ไข่มุก
ผู้ใหญ่รัก - ชมพู, โกเมน เพทาย