หมวดสินค้า

รับจดหมายข่าวจากเรา


>>การขอใบรับรอง(Certificate Report) ในส่วนของเพชร

   สำหรับลูกค้าที่ซื้อเพชรตั้งแต่ 0.65ct. ขึ้นไปและมีความปความประสงค์ที่จะให้ทางร้านขอการออกใบรับรอง (Certificate Report)ให้ ทางร้านจะมีบริการฟรี สำหรับการขอออกใบรับรอง ในรูปแบบ Diamond Grading Report ซึ่งเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT:The Gem and Jewelry Institute of Thailand) แต่ทางลูกค้าต้องแจ้งกับทางร้าน ก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ค่ะ 


** ทางหากลูกค้าต้องการให้ทางร้านขอการออกใบรับรองคุณภาพ ในรูปแบบอื่นที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ทางร้านกำหนด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างตรงนั้นเองทั้งหมดนะค่ะ

ทั้งนี้ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ราคาการขอใบรับรองคุณภาพของสถาบันต่างๆ ค่ะ